Organisatie / contact

Keurmeesters


Bij de ARL zijn ook keurmeester beschikbaar. De clubs die onder de ARL een wedstrijjd organiseren kunnen een aanvraag indienen voor 1 van onderstaande keurmeesters. 


Patrick Bouwmans

Peggy vos

Jos Pluta

Peter van Cleef


Aanvraag geschiede via onderstaand emailadres.

keurmeesters@agilityregiolimburg.nl

Algemene contactgegevens:
Email: agilityregiolimburg@gmail.com 
Telefoon:
0031642119018

Bestuur:

Voorzitter: Peter van Cleef
email: voorzitter@agilityregiolimburg.nl

Secretaris: Rogier van Reij
email: secretaris@agilityregiolimburg.nl

Penningmeester: Tamara van Reij-van Cleef 
email: 
penningmeester@agilityregiolimburg.nl