Keurders ARL

Keurders

Bij de ARL zijn ook keurmeesters beschikbaar.

Dit zijn :

Patrick Bouwmans 

Jos Pluta 

Peter van Cleef

Clubs die onder de ARL een agiltywedstrijd organiseren kunnen gebruik maken van de keurmeesters. 

Aanvragen geschieden via onderstaande email

mailto:keurmeester@agilityregiolimburg.nl