Standaard pagina

Middels onderstaads formulier kunt u uw licentie verlengen voor 2021

Verlengen Licentie 2021

Het verlengen van de licentie kost 5 euro.
Dit bedrag kunt u overmaken naar :
NL21 RABO 0119088614
BIC Code : RABO NL2U 

P.J.E. van Cleef 

onder vermelding van het licentie nummer.

De aanvraag voor de licentie wordt pas verwerkt als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op bovenstaande rekening.

Dit formulier is uitsluitend voor het verlengen van bestaande licenties. Voor het aanvragen van nieuwe licenties dient u gebruik te maken van het formulier "aanvraag nieuwe licentie " Deze is ook terug te vinden op de website van de ARL

Omdat we graag willen zorgen dat de gegevens in het licentiebestand weer volledig en up to date zijn is dit formulier wat uitgebreider dan gewoonlijk.